Članci

 Kako kreirati FTP račun ?

FTP računi kreiraju se preko cPanel opcije FTP Accounts  Kreiranje računa Login -...

 Koji je port za FTP pristup cloud hosting računu ?

FTP port na cloud hosting serverima je porta 21 (standard)    Kod spajanja na novi FTP port...