Viewing articles tagged 'DNS'

 Kako mogu podesiti DNS adrese na zakupljenom nazivu domene ?

Ukoliko ste registrirali naziv domene kod kompanije koja vam nije dala nikakav pristup...

 Što je tačno DNS ?

DNS (eng. Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u...