Viewing articles tagged 'FTP pristup'

 Koji je port za FTP pristup cloud hosting računu ?

FTP port na cloud hosting serverima je porta 21 (standard)    Kod spajanja na novi FTP port...