Viewing articles tagged 'hosting'

 Kako izraditi backup hosting računa ?

Backup web možete vrlo lako izraditi preko opcije Backups u kategoriji opcija Files. Svaki tako...

 Šta je to Cloud hosting ?

Cloud predstavlja koncept gde su zajednički resursi, software i informacije uvek dostupni na...